Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Publiczne Przedszkole w Żabnie

REKRUTACJA DO GMINNEGO ŻŁOBKA W ŻABNIE NA ROK SZKOLNY 2024/2025 W RAMACH PROGRAMU MALUCH+

            

Dyrektor Gminnego Żłobka w Żabnie ogłasza rekrutację do Gminnego Żłobka w Żabnie
w ramach zadania „Dofinansowanie żłobka z programu MALUCH+ 2022–2029

Zadanie realizowane w ramach rządowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi

w wieku do lat 3„Maluch+” 2022-2029”

#FunduszeUE

Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka od dnia 1 września 2024r.  jest złożenie karty zgłoszenia, w terminie  od 1 do 29 lutego 2024r.do godz. 15.00.

 1. Złożenie karty zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do Żłobka.
 2. Ze świadczeń Żłobka mogą korzystać dzieci, które zamieszkują na terenie Gminy Żabno.
 3. Liczebność dzieci w żłobku określa regulamin organizacyjny.
 4. Przyjęć do Żłobka dokonuje Gminna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Żabna.
 5. W terminie do 30 kwietnia 2024r. w budynku Żłobka  zamieszczona zostanie lista dzieci przyjętych do Żłobka od 1 września 2024r
 6. Po ogłoszeniu listy dzieci przyjętych do Żłobka rodzice zobowiązani są do zawarcia z dyrektorem umowy w sprawie korzystania z usług Żłobka na dany rok szkolny w terminie do dnia 31 maja 2024r.
 7. Niepodpisanie umowy przez rodziców dziecka we wskazanym terminie  jest równoznaczne z  rezygnacją z  uczęszczania dziecka
  do Żłobka, skreśleniem go z listy przyjętych i przyjęciem kolejnego dziecka z rezerwowej listy oczekującego na miejsce w Żłobku.
 8. Przyjmowanie do Żłobka dzieci po terminie  może nastąpić tylko w przypadku wolnych miejsc.
 9. Karty zgłoszeń złożone przez rodziców po okresie naboru, zostają przyjęte przez dyrektora, a dziecko umieszczone zostaje na kolejnym miejscu rezerwowej listy oczekujących.

 11. Razem z kartą zgłoszenia należy złożyć inne dokumenty uprawniające do skorzystania z pierwszeństwa w przyjęciu do Żłobka:

 • ZAŚWIADCZENIA Z ZAKŁADU PRACY INFORMUJĄCE, CZY RODZICE SĄ ZATRUDNIENI.
  ZAŚWIADCZENIE POWINNO WSKAZYWAĆ  RODZAJ ZATRUDNIENIA NP.  NA PEŁNY ETAT,  CZAS ZATRUDNIENIA NP.  OKREŚLONY CZY NIEOKRESLONY, CZY PRACOWNIK NIE PRZEBYWA NA DŁUGOTRWAŁYM ZWOLNIENIU CZY TEŻ URLOPIE NP. WYCHOWAWCZYM, CZY PRACA MA TRYB ZMIANOWY.
 • DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE, ŻE RODZIC SAMOTNIE WYCHOWUJE DZIECKO.
 • DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE STOPIEŃ NIKEPEŁNOSPRAWNOŚCI RODZICA/RODZICÓW LUB DZIECKA

W przypadku, gdy dziecko nie ukończy wieku 3 lat a rodzice zdecydują o wypisie dziecka ze żłobka, są zobowiązani w terminie do 30 czerwca zawiadomić o tym Dyrektora Żłobka.

KARY ZAPISU ORAZ KLAUZULA RODO MUSZĄ BYĆ WYDRUKOWANE W KOLORZE!!!

Gminny Żłobek w Żabnie posiada niezbędne udogodnienia przestrzenne i funkcjonalne dla dzieci z niepełnosprawnościami. Brak barier architektonicznych w budynku Gminnego Żłobka:

     1.          Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, odpowiednio oznaczone

2.          Do budynku Gminnego żłobka w Żabnie prowadzi utwardzone i wypłaszczone dojście z podjazdem o odpowiednim nachyleniu i szerokości umożliwiające wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim

3.          Wokół głównego wejścia zapewniona jest swoboda poruszaniu się osobom z niepełnosprawnościami

4.          Drzwi wejściowe do budynku posiadają odpowiednią szerokość z możliwością otwarcia drugiego skrzydła

5.          Brak progów

6.          Szerokie przejścia

7.          Gminny Żłobek w Żabnie wewnątrz został oznakowany za pomocą czytelnych oznaczeń wizualnych informujących o danym miejscu tj. toaleta, pętla indukcyjna, biuro projektu

8.          Korytarz o odpowiedniej szerokości, umożliwia swobodne poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami, brak progów, odpowiednia kolorystyka ścian, oznaczenia dla osób niepełnosprawnych, bezpieczna nawierzchnia

9.          Odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych

10.        Tablice informacyjne obrazujące sposób poruszania się po budynku

11.        Toaleta spełniająca standard architektoniczny tj.  odpowiednia miska ustępowa, umywalka, barierki w toaletach, drzwi o odpowiedniej szerokości zastosowano odpowiednią armaturę, oznaczenie drzwi informujące o funkcji danego pomieszczenia, odpowiednia ilość miejsca umożliwiająca swobodne poruszanie się osoby z niepełnosprawnościami, zastosowano bezpieczna nawierzchnię

12.        Strona internetowa placówki jest dostosowana np. posiada właściwy współczynnik kontrastu miedzy tekstem a tłem, ma możliwość powiększenia rozmiaru tekstu do 200% bez konieczności zastosowania specjalnego oprogramowania

 

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny