Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Publiczne Przedszkole w Żabnie

Deklaracja dostępności

Przedszkole Publiczne w Żabnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://ppzabno.przedszkolna.net/ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2021-06-25

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-27

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon: 14 645 69 73

e-mail: przedszkolezabno@vp.pl

Adres korespondencyjny: ul. Jagiełły 12, 33-240 Żabno

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne:

brak opisów alternatywnych do zdjęć.

 

Ulatwienia na stronie  :

 

  • podwyższony kontrast ( czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

Skróty klawiaturowe:

Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia  2021-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przegkądu i aktualizacji Deklaracji: 2021-09-27

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Anna Chyc Koordynator ds. Dostępności Cyfrowej w Publicznym Przedszkolu w Żabnie.

e-mail: przedszkolezabno@vp.pl

tel: 14 645 69 73

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewntualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego, a także powiadmić Rzecznika Praw Obywatelkich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

  1. Aby dostać się na teren przedszkola należy pokonać furtkę otwieraną ręcznie.
  2. Aby dostać się do budynku przedszkola należy pokonać schody ( jest dostępny podjazd dostosowany dla osób niepełnosprawnych) oraz drzwi otwierane ręcznie.
  3. Budynek jest dwupoziomowy (poziom 0 i 1)- posiada schody.
  4. w budynku nie ma windy, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  5. Do budynku przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.

 

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny