Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Publiczne Przedszkole w Żabnie

Plan dnia

 

ODDZIAŁ I 3l ,,BIEDRONKI"

 

6:30 - 8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola.

8:00 – 8.30 Poranne zabawy ruchowe oraz integrujące grupę.
 
8:30 – 9:00 Śniadanie

9:00 –10:30 Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację zajęć kierowanych sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju zgodnie z realizowanym programem wychowania przedszkolnego. Zajęcia z języka angielskiego, religii.

10:30 – 11:30 Pobyt na powietrzu

11:30 – 12:00 Przygotowanie do obiadu czynności samoobsługowe i higieniczne

12:00 – 12:30 Obiad

12:30 – 13:30 Czynności samoobsługowe, leżakowanie - relaks po obiedzie - słuchanie muzyki i bajek.

13:30 – 14.00 Przygotowanie do podwieczorku – czynności samoobsługowe i higieniczne.

14.00 – 14:30 Podwieczorek

14:30 – 16:30 Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój poprzez zabawę w sali lub ogrodzie, wspomaganie rozwoju dziecka – praca indywidualna lub w małych zespołach. Zabawy ruchowe organizacyjno - porządkowe, integrujące grupę.

 

ODDZIAŁ II 3-4l ,,ŻABKI"

                                                                                                                            

8:00 – 8.30 Schodzenie się dzieci do przedszkola

8:30 – 9:00 Śniadanie

9:00 – 10:30 Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację zajęć kierowanych sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju zgodnie z realizowanym programem wychowania przedszkolnego. Zajęcia z języka angielskiego, religii.

10:30 – 11:30 Pobyt na powietrzu

 11:30 – 12:00 Przygotowanie do obiadu – czynności samoobsługowe i higieniczne.

12:00 – 12:30 Obiad

12:30 – 13:30 Czynności samoobsługowe, leżakowanie-relaks po obiedzie- słuchanie muzyki i bajek.

13:30 – 14.00 Przygotowanie do podwieczorku

 14.00 – 14:30 Podwieczorek

14:30 – 15:30 Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój poprzez zabawę w sali lub ogrodzie, wspomaganie rozwoju dziecka – praca indywidualna lub w małych zespołach. Zabawy ruchowe organizacyjno- porządkowe, integrujące grupę.

 

ODDZIAŁ III- 4l ,,STOKROTKI"

 

7:30 – 8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola – zachęcanie do stosowania form grzecznościowych na powitanie. Aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo- dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo – stymulującym. Praca z dzieckiem zdolnym. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój poprzez zabawę. Ćwiczenia indywidualne lub w małych zespołach rozwijające funkcje poznawcze. Ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela. Przygotowanie do śniadania – porządkowanie zabawek w sali, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience

8:30 – 9:00 Śniadanie- realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie.

9:00 – 10:30 Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację zajęć kierowanych sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju zgodnie z realizowanym programem wychowania przedszkolnego. Zajęcia z języka angielskiego ,religii.

10:30 – 11:30 Pobyt na powietrzu (ogród, park, spacery, wycieczki) – gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, swobodne działania dzieci. W razie niekorzystnej aury, gry i zabawy ruchowe w sali.

11:30 – 12:00 Przygotowanie do obiadu – czynności samoobsługowe i higieniczne.

12:00 – 12:30 Obiad- celebrowanie posiłku, realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami ( łyżką i widelcem). Kulturalne zachowanie się przy stole.

12:30 – 13:30 Czynności samoobsługowe, leżakowanie-relaks po obiedzie- słuchanie muzyki i bajek. Zajęcia kierowane i niekierowane przez nauczyciela lub podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy ruchowe w Sali lub ogrodzie, obserwacje przyrodnicze. Wspomaganie rozwoju dziecka praca indywidualna lub w małych zespołach.

13:30 – 14.00 Przygotowanie do podwieczorku – czynności samoobsługowe i higieniczne.

14.00 – 14:30 Podwieczorek

14:30 – 15:00 Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój poprzez zabawę w sali lub ogrodzie, wspomaganie rozwoju dziecka – praca indywidualna lub w małych zespołach. Zabawy ruchowe organizacyjno- porządkowe, integrujące grupę. Rozmowy w kręgu inspirowane potrzebami dzieci. Zabawy umuzykalniające. Utrwalenie poznanych wierszy i piosenek. Układanie prac do teczek.

 

ODDZIAŁ IV- 4-5l ,,SKRZATY"

 

 

7:30 – 8.30 Schodzenie się dzieci do przedszkola – zachęcanie do stosowania form grzecznościowych na powitanie. Aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo- dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo – stymulującym. Praca z dzieckiem zdolnym. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój poprzez zabawę. Ćwiczenia indywidualne lub w małych zespołach rozwijające funkcje poznawcze. Ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela. Przygotowanie do śniadania – porządkowanie zabawek w sali, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience

8:30 – 9:00 Śniadanie- realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie.

9:00 – 10:30 Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację zajęć kierowanych sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju zgodnie z realizowanym programem wychowania przedszkolnego. Zajęcia z języka angielskiego ,religii.

10:30 – 11:30 Pobyt na powietrzu (ogród, park, spacery, wycieczki) – gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, swobodne działania dzieci. W razie niekorzystnej aury, gry i zabawy ruchowe w sali.

11:30 – 12:00 Przygotowanie do obiadu – czynności samoobsługowe i higieniczne.

12:00 – 12:30 Obiad- celebrowanie posiłku, realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami ( łyżką i widelcem). Kulturalne zachowanie się przy stole.

12:30 – 13:30 Czynności samoobsługowe, relaks po obiedzie - słuchanie muzyki i bajek. Zajęcia kierowane i niekierowane przez nauczyciela lub podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy ruchowe w sali lub ogrodzie, obserwacje przyrodnicze. Wspomaganie rozwoju dziecka praca indywidualna lub w małych zespołach.

13:30 – 14.00 Przygotowanie do podwieczorku – czynności samoobsługowe i higieniczne.

14.00 – 14:30 Podwieczorek

14:30 – 15:00 Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój poprzez zabawę w sali lub ogrodzie, wspomaganie rozwoju dziecka – praca indywidualna lub w małych zespołach. Zabawy ruchowe organizacyjno- porządkowe, integrujące grupę. Rozmowy w kręgu inspirowane potrzebami dzieci. Zabawy umuzykalniające. Utrwalenie poznanych wierszy i piosenek. Układanie prac do teczek.

 

ODDZIAŁ V- 5l ,,MISIE"

 

6:30 - 8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola – zachęcanie do stosowania form grzecznościowych na powitanie. Aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo- dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo – stymulującym. Praca z dzieckiem zdolnym. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój poprzez zabawę. Ćwiczenia indywidualne lub w małych zespołach rozwijające funkcje poznawcze. Ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela.

8:00 – 8.30 Poranne zabawy ruchowe oraz integrujące grupę. Przygotowanie do śniadania porządkowanie zabawek w sali, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

8:30 – 9:00 Śniadanie - realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie.

9:00 –10:30 Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację zajęć kierowanych sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju zgodnie z realizowanym programem wychowania przedszkolnego. Zajęcia z języka angielskiego ,religii.

10:30 – 11:30 Pobyt na powietrzu (ogród, park, spacery, wycieczki) – gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, swobodne działania dzieci. W razie niekorzystnej aury, gry i zabawy ruchowe w sali.

11:30 – 12:00 Przygotowanie do obiadu – czynności samoobsługowe i higieniczne.

12:00 – 12:30 Obiad - celebrowanie posiłku, realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami ( łyżką i widelcem). Kulturalne zachowanie się przy stole.

12:30 – 13:30 Czynności samoobsługowe,  relaks po obiedzie - słuchanie muzyki i bajek. Zajęcia kierowane i niekierowane przez nauczyciela lub podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy ruchowe w sali lub ogrodzie, obserwacje przyrodnicze. Wspomaganie rozwoju dziecka - praca indywidualna lub w małych zespołach.

13:30 – 14.00 Przygotowanie do podwieczorku – czynności samoobsługowe i higieniczne.

14.00 – 14:30 Podwieczorek

14:30 – 16:00 Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój poprzez zabawę w sali lub ogrodzie, wspomaganie rozwoju dziecka – praca indywidualna lub w małych zespołach. Zabawy ruchowe organizacyjno - porządkowe, integrujące grupę. Rozmowy w kręgu inspirowane potrzebami dzieci. Zabawy umuzykalniające. Utrwalenie poznanych wierszy i piosenek. Układanie prac do teczek.

 

ODDZIAŁ VI-6l ,,PSZCZÓŁKI"

 

8:00 – 8.30 Schodzenie się dzieci do przedszkola – zachęcanie do stosowania form grzecznościowych na powitanie. Aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo- dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo – stymulującym. Praca z dzieckiem zdolnym. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój poprzez zabawę. Ćwiczenia indywidualne lub w małych zespołach rozwijające funkcje poznawcze. Ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela. Przygotowanie do śniadania – porządkowanie zabawek w sali, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience

8:30 – 9:00 Śniadanie- realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie.

9:00 – 10:30 Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację zajęć kierowanych sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju zgodnie z realizowanym programem wychowania przedszkolnego. Zajęcia z języka angielskiego ,religii.

10:30 – 11:30 Pobyt na powietrzu (ogród, park, spacery, wycieczki) – gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, swobodne działania dzieci. W razie niekorzystnej aury, gry i zabawy ruchowe w sali.

11:30 – 12:00 Przygotowanie do obiadu – czynności samoobsługowe i higieniczne.

12:00 – 12:30 Obiad- celebrowanie posiłku, realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami ( łyżką i widelcem). Kulturalne zachowanie się przy stole.

12:30 – 13:30 Czynności samoobsługowe, relaks po obiedzie - słuchanie muzyki i bajek. Zajęcia kierowane i niekierowane przez nauczyciela lub podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy ruchowe w sali lub ogrodzie, obserwacje przyrodnicze. Wspomaganie rozwoju dziecka praca indywidualna lub w małych zespołach.

13:30 – 14.00 Przygotowanie do podwieczorku – czynności samoobsługowe i higieniczne.

14.00 – 14:30 Podwieczorek

14:30 – 15:00 Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój poprzez zabawę w sali lub ogrodzie, wspomaganie rozwoju dziecka – praca indywidualna lub w małych zespołach. Zabawy ruchowe organizacyjno- porządkowe, integrujące grupę. Rozmowy w kręgu inspirowane potrzebami dzieci. Zabawy umuzykalniające. Utrwalenie poznanych wierszy i piosenek. Układanie prac do teczek.

 

ODDZIAŁVII- 6l ,,MOTYLKI"

 

7:30 – 8.30 Schodzenie się dzieci do przedszkola – zachęcanie do stosowania form grzecznościowych na powitanie. Aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo- dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo – stymulującym. Praca z dzieckiem zdolnym. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój poprzez zabawę. Ćwiczenia indywidualne lub w małych zespołach rozwijające funkcje poznawcze. Ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela. Przygotowanie do śniadania – porządkowanie zabawek w sali, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience

8:30 – 9:00 Śniadanie- realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie.

9:00 – 10:30 Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację zajęć kierowanych sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju zgodnie z realizowanym programem wychowania przedszkolnego. Zajęcia z języka angielskiego ,religii.

10:30 – 11:30 Pobyt na powietrzu (ogród, park, spacery, wycieczki) – gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, swobodne działania dzieci. W razie niekorzystnej aury, gry i zabawy ruchowe w sali.

11:30 – 12:00 Przygotowanie do obiadu – czynności samoobsługowe i higieniczne.

12:00 – 12:30 Obiad- celebrowanie posiłku, realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami ( łyżką i widelcem). Kulturalne zachowanie się przy stole.

12:30 – 13:30 Czynności samoobsługowe, relaks po obiedzie - słuchanie muzyki i bajek. Zajęcia kierowane i niekierowane przez nauczyciela lub podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy ruchowe w sali lub ogrodzie, obserwacje przyrodnicze. Wspomaganie rozwoju dziecka praca indywidualna lub w małych zespołach.

13:30 – 14.00 Przygotowanie do podwieczorku – czynności samoobsługowe i higieniczne.

14.00 – 14:30 Podwieczorek

14:30 – 15:30 Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój poprzez zabawę w sali lub ogrodzie, wspomaganie rozwoju dziecka – praca indywidualna lub w małych zespołach. Zabawy ruchowe organizacyjno- porządkowe, integrujące grupę. Rozmowy w kręgu inspirowane potrzebami dzieci. Zabawy umuzykalniające. Utrwalenie poznanych wierszy i piosenek. Układanie prac do teczek.

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny